• limit miejsc: od 15 w górę
  • opłata za jeden semestr: 2000 zł
  • czas trwania: 2 semestry

I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY, INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Oferta edukacyjna skierowana do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków, zainteresowanych badaniami genealogicznymi, historią rodziny i regionu.

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności warsztatowe umożliwiające podjęcie samodzielnych prac rekonstruujących dzieje rodzin i przodków, korzystania z archiwów i bibliotek zawierających materiały genealogiczne oraz sporządzanie naukowego opracowania wyników badań.

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444