• limit miejsc: od 15 w górę
  • opłata za jeden semestr: 1500 zł
  • czas trwania: 2 semestry

I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY, INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Oferta edukacyjna skierowana do absolwentów studiów magisterskich różnych kierunków studiów, w tym także do nauczycieli historii, geografii i innych przedmiotów, którzy w zakres przekazywanej na lekcjach wiedzy włączają problematykę dziedzictwa kulturowego.

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Przygotowanie do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego: w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, administracji państwowej różnych szczebli m.in. jako specjaliści od promocji regionu, kontaktów naukowych.

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444