• limit miejsc: 50 (decyduje kolejność zgłoszeń)
  • opłata za jeden semestr: 1000 zł
  • czas trwania: 3 semestry

I.JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

Wydział Historyczno ? Socjologiczny , Instytut Socjologii (Katedra Filozofii oraz Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki)

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Studia oferują kierunkowe (kwalifikujące) kształcenie z elementów filozofii ze szczególnym naciskiem na problematykę etyczną. Oferowana na studiach wiedza z zakresu filozofii ogólnej ma na celu przede wszystkim poszerzenie i pogłębienie pespektywy, z jakiej rozpatruje się problemy etyczne. Studia adresowane są głównie do nauczycieli różnego typu szkół, ale także do osób wykonujących zawody, w których świadomość etycznych aspektów relacji między ludźmi i instytucjami ogrywa istotną rolę, a wreszcie do wszystkich zainteresowanych problematyką etyczną i ogólnofilozoficzną, pragnących rozwinąć swoją wiedzę, zdolność krytycznego myślenia oraz umiejętność argumentacji.

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Przedmioty nauczane na studiach obejmują podstawę programową przedmiotu ?etyka" w szkołach określoną przez MEN, dając absolwentom ? jeżeli mają oni uprawnienia pedagogiczne ? kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457104