stud2Studia stacjonarne

Kierunki:

  • historia,
  • socjologia,
  • stosunki międzynarodowe,
  • studia wschodnie,
  • kognitywistyka i komunikacja,
  • filozofia i etyka;