WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA DS. FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW
WYDZIAŁU HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNEGO UWB

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

W RAMACH VIII EDYCJI KONKURSU NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH
LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH,
SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH.

WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE
WYDZIAŁU HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNEGO UWB (pok. 101)
W dniach 26 marca – 20 kwietnia 2018 r.

 

Pliki do pobrania:

pdf Regulamin podziału dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno–Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

docxWniosek wraz z załącznikami