• limit miejsc: od 15 w górę
  • opłata za jeden semestr: 1100 zł
  • czas trwania: 4 semestry

I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Oferta edukacyjna skierowana do absolwentów studiów magisterskich kierunków humanistycznych oraz kierunków innych niż historia, w tym dla nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu ? historii.

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
dodatkowa specjalność

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444