• limit miejsc: od 15 w górę
  • opłata za jeden semestr: 325 zł
  • czas trwania: 2 semestry

I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY, INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITCZNYCH

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli historii w szkołach ponadgimnazjalnych

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu ?Historia i społeczeństwo" w szkołach ponadgimnazjalnych według podstawy programowej wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13 (nauczanie modułowe)

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444

- limit miejsc: od 15 w górę
- opłata za jeden semestr: 325 zł

- czas trwania: 2 semestry

 

 

    i.       JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

 

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY, INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITCZNYCH

 

   ii.       ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

Oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli historii  w szkołach ponadgimnazjalnych

 

  iii.       KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 

Absolwenci  zdobędą wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu ?Historia i społeczeństwo? w szkołach ponadgimnazjalnych według podstawy programowej wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13 (nauczanie modułowe)

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444