• limit miejsc: od 15 w górę
  • opłata za jeden semestr: 1500 zł
  • czas trwania: 2 semestry

I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE

Wydział Historyczno ? Socjologiczny , Instytut Historii I Nauk Politycznych

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Oferta edukacyjna adresowana do absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra z zakresu nauk humanistycznych, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, w tym przede wszystkim do pracowników archiwów wszelkich typów

III. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykorzystania zawodu archiwisty.
Więcej informacji pod nr telefonu: 857457444