Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba P. Barszczewskigo pt. "Koncepcja kontrhegemonicznej globalizacji Boaventury de Sousy Santosa."

więcej ...