Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Miszkiela nt. Rola ekonomii społecznej w rozwiązywaniu społeczno-ekonomicznych problemów osób niepełnosprawnych i ich reintegracji na terenie województwa podlaskiego.

więcej...