Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny F. Zaniewskiej pt. Procesy kształtowania (się) tożsamości dużego miasta na przykładzie Białegostoku.

więcej...