BibliotekaBiblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu informacyjno-bibliotecznego Uniwersytetu w Białymstoku. Powstała w 2002 r. na bazie księgozbioru Biblioteki Instytutu Socjologii i Filozofii oraz darów przekazanych, między innymi przez spadkobierców: Prof. Stefana Kieniewicza, Prof. Walentyny Najdus, Prof. Andrzeja Jezierskiego, Prof. Andrzeja Wyczańskiego, Prof. Jerzego Tomaszewskiego, Prof. Feliksa Tycha i Prof. Elżbiety Kaczyńskiej. W 2003 r. zbiory znacząco wzbogacił księgozbiór Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

W listopadzie 2012 roku, Uchwalą Rady Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Bibliotece nadano imię Profesora Andrzeja Wyczańskiego, wieloletniego pracownika Instytutu Historii i Nauk Politycznych, który przekazał jej w testamencie swój niezwykle bogaty i cenny księgozbiór.

W Bibliotece gromadzone są zbiory zwarte i czasopisma z takich dziedzin jak: antropologia społeczna, filozofia, historia, kognitywistyka, politologia, religioznawstwo, socjologia i stosunki międzynarodowe. Czytelnicy mogą korzystać również z encyklopedii, słowników, leksykonów ogólnych i specjalistycznych oraz zbiorów specjalnych (mapy, płyty CD). Aktualnie Biblioteka posiada ok. 50 tys. wol. wydawnictw zwartych, 14 500 wol. Czasopism i 145 wol. Zbiorów specjalnych.

Biblioteka WHS pracuje w systemie komputerowym ALEPH w ramach Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego UwB. Do opisów bibliograficznych stosuje format danych MARC 21. Od 2010 r. opisy formalne, jak i rzeczowe kopiowane są z Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). Podstawą tworzenia języka haseł przedmiotowych jest Katalog Automatyczny Bibliotek Akademickich (KABA). Czytelnicy mają do dyspozycji: 42 miejsca oraz 5 stanowisk komputerowych, w tym jedno dla osób niedowidzących.

Od 2012 r. pracownicy Biblioteki WHS tworzą w systemie Expertus bazę bibliograficzno-bibliometryczną publikacji naukowych pracowników i doktorantów WHS. Odpowiedzialni są również za wprowadzanie danych do systemu POL-on w zakresie informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Wydziału. Na stronie internetowej Biblioteki zamieszczają również dane o nowościach wydawniczych pracowników Wydziału.

  Bibiloteka WHS Bibiloteka WHS