Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi ewaluację jakości kształcenia. Jej celem jest stałe podnoszenie standardów nauczania na wszystkich kierunkach studiów. W związku z tym serdecznie prosimy o wypełnienie krótkich ankiet, które dostarczą nam cennych informacji. Badanie jest anonimowe.
http://whs.experior.ehost.pl/index.php/458581?lang=pl
- ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia (dotyczy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych),

http://whs.experior.ehost.pl/index.php/474413?lang=pl
 - ankieta absolwenta (dotyczy przede wszystkim osób kończących studia w bieżącym roku akademickim).
Ankiety oceniające poszczególne zajęcia można wypełnić w systemie USOS.
 

Informacje o Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia: http://hist-soc.uwb.edu.pl/wydzialowy-system-zapewniania-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia

apraszamy na wykład pt. Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach naukowych lub artystycznych prof. Błażeja Skocznia - przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 na Wydziale Fizyki przy ul. Ciołkowskiego 1L, w sali 2011.


Prof. Błażej Skoczeń obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przewodniczącym Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, w tym trzech monografii.


fot. Jan Zych, źródło

Serdecznie zapraszamy na PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES XVI FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, Plac NZS 1, (dawniej Plac Uniwersytecki) sala 108A, I piętro

program konferencji: pdfForum_zapr._2019_f.pdf

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w piątek 21 czerwca 2019 r. dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego będzie nieczynny.

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.
W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
- językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu.

Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl

 

Działanie szkół doktorskich na UwB regulują następujące przepisy:

Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf

Program szkoły - Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf)

Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf

 

 

Szanowna Studentko! Szanowny Studencie!

Chcesz być bardziej konkurencyjna/-y na rynku pracy?
Chcesz dostać po studiach ciekawszą pracę?
Weź udział w bezpłatnym projekcie
„KUŹNIA KOMPETENCJI” 

Jesteś studentem, który w roku akad. 2019/2020 rozpocznie ostatni rok studiów I lub II stopnia?
Zapraszamy Cię do podniesienia swoich kompetencji  w ramach projektu 
Kuźnia Kompetencji studentów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego

W każdym projekcie będziesz mógł wziąć udział w:

1)    zajęciach warsztatowych

2)    certyfikowanych szkoleniach

3)    pracach projektowych  

Zakres zajęć wykracza poza plany studiów!

Prowadzący zajęcia to wysokiej klasy praktycy!

Udział w bezpłatnych  zajęciach da Ci mnóstwo korzyści:

  • podniesiesz kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie – potwierdzimy to zaświadczeniami i certyfikatami uznawanymi przez pracodawców;
  • uzyskasz bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • będziesz miał/miała możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących
    w projekcie!

REKRUTACJA trwa od 1 CZERWCA!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU:http://kuznia.uwb.edu.pl/

Szczegóły dostępne są na stronie: http://kuznia.uwb.edu.pl/whs/index   
oraz u Wydziałowego Koordynatora Projektu Kuźnia Kompetencji:
mgr Wioletty Szulc, e-mail:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w pok. 100.
pdfPDF INFORMACYJNY

Subcategories