Wydział I  Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 listopada br. przyznał swoje doroczne nagrody naukowe

Wśród laureatów znalazłi się m.in.: prof. dr hab. Cezary Kuklo - nagrodzony w dziedzinie demografii, za pracę pt. ?Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej" (Instytut Historii PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, seria: ?Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa")