Wszczęte przewody doktorskie
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku
w dyscyplinie SOCJOLOGIA

Lp.Imię i nazwiskoTytuł rozprawy doktorskiejPromotor/Promotor pomocniczyRok
1. Łukasz Wołyniec Dynamika konfliktów w sytuacji kolizji dobra prywatnego i dobra wspólnego na poziomie lokalnym. dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB 2011
2. Anna Maria Korzińska Kultura organizacyjna mikroprzedsiębiorstw na przykładzie Białegostoku. dr hab. Kazimierz Kondrat, prof. UwB 2012
3. Anna Twarowska Ewolucja społeczeństwa obywatelskiego w warunkach zmiany systemowej w Polsce po 1989 roku. dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB 2013
4. Karolina Stefanowicz Wspólnotowy dyskurs religijny Kościoła katolickiego na portalach społecznościowych w Polsce. dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB 2013
5. Karolina Wojciechowska Muzułmanie w Niemczech – problemy z adaptacją kulturową, społeczną i religijną. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz 2014
6. Karolina Frąckiewicz Rola Internetu w budowaniu lokalnej demokracji na przykładzie województwa podlaskiego. dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB
dr Sławomir Bartnicki
2015
7. Wiesław W. Romanowski Stepan Bandera w dyskursach polskim, rosyjskim, ukraińskim i żydowskim po Kijowskim Majdanie 2013/2014. dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB 2015
8. Marcin P. Puczyński Społeczeństwo wychowujące w warunkach demokratycznych na przykładzie mieszkańców Białegostoku. prof. dr hab. Andrzej Sadowski 2015
9. Jakub Barszczewski Koncepcja kontrhegemonicznej globalizacji Boaventury de Sousy Santosa. dr hab. Małgorzata A. Bieńkowska, prof. UwB 2017