W sprawie: Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w r.a. 2016/2017
Treść pobierz

 

W sprawie: Szczegółowe zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w r.a. 2016/2017
Treść pobierz

 

W sprawie: Szczegółowe zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w r.a. 2016/2017
Treść pobierz

 

W sprawie: Uchwała Rady Wydziału Historyczno-Socjologicznego nr 91 z dnia 16.10.2014 r.
Treść pobierz

 

W sprawie: Uchwała Rady Wydziału Historyczno-Socjologicznego nr 97 z dnia 20.11.2014 r.
Treść pobierz