ARS HISTORIAE ? HISTORIA ARTIS: PRACE OFIAROWANE PROFESOROWI ANDRZEJOWI WYROBISZOWIEwa Dubas-Urwanowicz, Józef Maroszek (red.)
ARS HISTORIAE ? HISTORIA ARTIS: PRACE OFIAROWANE
PROFESOROWI ANDRZEJOWI WYROBISZOWI
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-317-9, s. 379