Uwaga!

W dniach 14-16 sierpnia 2019 dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego będzie nieczynny.

Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi ewaluację jakości kształcenia. Jej celem jest stałe podnoszenie standardów nauczania na wszystkich kierunkach studiów. W związku z tym serdecznie prosimy o wypełnienie krótkich ankiet, które dostarczą nam cennych informacji. Badanie jest anonimowe.
http://whs.experior.ehost.pl/index.php/458581?lang=pl
- ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia (dotyczy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych),

http://whs.experior.ehost.pl/index.php/474413?lang=pl
 - ankieta absolwenta (dotyczy przede wszystkim osób kończących studia w bieżącym roku akademickim).
Ankiety oceniające poszczególne zajęcia można wypełnić w systemie USOS.
 

Informacje o Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia: http://hist-soc.uwb.edu.pl/wydzialowy-system-zapewniania-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia

socjologiaIIstopienmagisterskie

 

Wszystkich absolwentów studiów I stopnia zapraszamy do rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku socjologia. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę: https://irk.uwb.edu.pl/index.php
Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2019 roku.

 

Serdecznie zapraszamy na PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES XVI FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, Plac NZS 1, (dawniej Plac Uniwersytecki) sala 108A, I piętro

program konferencji: pdfForum_zapr._2019_f.pdf

V. Ogólnopolską Konferencja Naukową Doktorantów-Historyków "Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków",  która odbędzie się 28 września 2019 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczególnie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów historii, ale także osoby studiujące inne kierunki humanistyczne, które mogą być zainteresowane proponowaną przez nas tematyką.


Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.


W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
- językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych pdfterminarz dyżurów SDNH (Wydział Historyczno-Socjologiczny, pok.115; Wydział Filologiczny, pok. 146; Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1)


Program szkoły - Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf)


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- socjologia,
- ekonomia i finanse,
- nauki prawne,
- pedagogika.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu.
Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl


Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych pdfterminarz dyżurów (Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63, sekretariat pok. 233A)

Wszelkie bieżące informacje pojawiają się w zakładce http://weiz.uwb.edu.pl/szkola-doktorska-nauk-spolecznych


Program szkoły - Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf

Działanie szkół doktorskich na UwB regulują następujące przepisy:
Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf
Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf
Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf

 

Podkategorie