Uwaga! Zmiana godzin pracy CZYTELNI BIBLIOTEKI WYDZIAŁU HISTORYCZNO – SOCJOLOGICZNEGO w dniach 22.12.2017 – 8.01.2018

Uwaga!

Zmiana godzin pracy CZYTELNI BIBLIOTEKI WYDZIAŁU HISTORYCZNO – SOCJOLOGICZNEGO

Wydział Historyczno-Socjologiczny zaprasza na konferencje naukową „Filozoficzny i filologiczny wymiar stoicyzmu” organizowaną przez Katedrę Filozofii i Etyki oraz Zakład Historii Starożytnej i Bizancjum UwB, która odbędzie się dnia 21.12.2017 (czwartek) w sali 108A.

 

Program

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych) w dn. 31 października 2017 r. od godz. 13.00.

Podkategorie