Aktualna rekrutacja do organizacji studenckiej AIESEC odbywa się pod hasłem FUTURE LEADERS. Jest to program rozwoju skierowany do studentów zainteresowanych pracą w zespole oraz dążących do rozwoju personalnego i profesjonalnego. Program daje możliwość rozwoju w trzech dziedzinach: marketing, sprzedaż oraz przedsiębiorczość. Działając w działce marketingowej będziesz miał okazję nawiązywać współpracę z mediami, tworzyć informacje prasowe, przeprowadzać kampanie promocyjne, obsługiwać social media, pozyskiwać patronaty medialne oraz pracować na programach graficznych.

POLIN
POLIN Meeting Point -
Szkoła Letnia dla studentów z Polski, Izraela i Niemiec
16-31 sierpnia 2015 roku, Warszawa

olicza wiary
Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza na panel dyskusyjny na temat książki
Prof. dr. hab. Włodzimierza Pawluczuka
„Oblicza wiary”

Osoby zainteresowane odbyciem obowiązkowych praktyk, wynikających z programu kształcenia, mogą zaliczyć praktyki w ramach rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej. Informacje można znaleźć pod adresem www.oferty.praca.gov.pl bądź na stronach poszczególnych urzędów. Praktyki będą organizowane od czerwca 2015 r.

 

w uwb kolormini

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Leonard Etel na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów UwB, podjął decyzję o ustanowieniu dnia 5 czerwca b.r. (piątek) Dniem Rektorskim.
Jednocześnie podkreślił, że pracownicy wszystkich akademickich jednostek są zobowiązani do realizacji zajęć, zaplanowanych na ten dzień, w innym, wybranym terminie.


Świet(l)na inspiracja.

gazetkaWHS

Przed nami Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 2015. Już po raz trzynasty szkoły wyższe regionu zaproszą na wykłady i prezentacje, wystawy i warsztaty, koncerty i pokazy. Osoby, które poprowadzą spotkania to reprezentanci bardzo różnych dziedzin: nauk technicznych, ścisłych, medycznych, humanistycznych czy ekonomicznych. Będą także przedstawiciele świata sztuki. Swoje propozycje imprez przedstawi również Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Koordynatorem tegorocznej edycji PFNiS jest Politechnika Białostocka.
Podkategorie