Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

9 czerwca 2017 roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie odbędzie się posiedzenie eksperckiego Zespołu ds. Państwa i Rynku. Spotkaniu będzie przewodniczył prof. Piotr Nowak. Tematem obrad będzie "Prawa autorskie a «swobodny dostęp» do kultury".

W skład Zespołu ds. Państwa i Rynku wchodzą: dr Adam Czarnota (University of New South Wales), dr Ivan Dimitrijevic (UW), dr Bartosz Kuźniarz (UwB), prof. Sławomir Magala (UJ, ALK, Rotterdam School of Management), prof. Zbigniew Osiński (UMCS), Jan Rokita (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW).

Serdecznie zapraszamy na XIV FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 r.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie: "WAR IN AMERICAN HISTORY, CULTURE AND MEMORY"

Miejsce obrad - Plac NZS 1, sala 108 A (I piętro)

Więcej informacji na stronie: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) - NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018

3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

  • Słuchaczami mogą być studenci II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

WIĘCEJ ->


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa

Społeczne i polityczne aspekty sytuacji kulturowej i językowej świata
w okresie globalizacji.

Co pozostało po dziele Ludwika Zamenhofa?

termin konferencji: 29 września 2017 roku
organizator: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

Podkategorie