Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  w roku jubileuszu 490. rocznicy urodzin autora Dworzanina polskiego pragną zainaugurować cykliczne wydarzenie:

Konkurs im. Łukasza Górnickiego na najlepszą pracę magisterską o charakterze humanistyczno-społecznym.


Konkurs odbywa się pod hasłem: Naukowa panorama Podlasia
Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, których praca magisterska obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętym regionem Podlasia. Głównym celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac magisterskich związanych z dziejami i kulturą Podlasia, Białegostoku, Białostocczyzny, czy mówiąc szerzej: historycznymi terenami pogranicza Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nagrodą główną będzie publikacja finałowych prac w postaci książki. Przewidujemy też nagrody rzeczowe. Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła nie wcześniej niż w 2013 roku.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 października 2017 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w połowie grudnia 2017 roku. Publikacja monografii nastąpi w 2018 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu,