KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) - NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018

3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

  • Słuchaczami mogą być studenci II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

WIĘCEJ ->