npModuł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
- od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.
-
od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1,
tel. 085 869-65-50, 869-65-65

więcej...