nowi-rektorzy26 kwietnia Kolegium Elektorów UwB wybrało prorektorów na kadencję 2016-2020. Wszyscy kandydaci zaproponowani przez rektora elekta dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, uzyskali poparcie.
Wśród wybranych prorektorów jest Pan dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, dotychczasowy Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Od 1 września 2016 r. będzie on pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia.
Gratulujemy!