lacinaW roku akademickim 2015/16 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny "Sapere aude" - czyli język łaciński dla początkujących.

Zajęcia realizowane poza programem studiów.

więcej...