Poniżej znajdują się terminy obowiązkowych szkoleń BHP dla studentów I roku.
Zaliczenie szkolenia BHP jest warunkiem uzyskania zaliczenia całego roku akademickiego.

11 grudnia 2015 r. (piątek)

11:20-14:20, s. 94 (aula wydziałowa)

 • Ir. I° Stosunki Międzynarodowe, gr. III i IV
 • Ir. II° Stosunki Międzynarodowe
 • Ir. I° Kognitywistyka i komunikacja
 • Ir. I° Socjologia
 • Ir. III° st. doktoranckie

14:30-17:30, s. 108A

 • Ir. I° Stosunki Międzynarodowe, gr. I i II
 • Ir. II° Socjologia

18 grudnia 2015 r. (piątek), s. 108A

11:20-14:20

 • Ir. I° Historia (40+)
 • Ir. II° Historia (40+)
 • Ir. I° Studia Wschodnie (40+)
 • Ir. I° Filozofia i Etyka (40+)