Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia informuje, że najlepszymi wykładowcami na Wydziale - biorąc pod uwagę średnią ocen ze wszystkich prowadzonych zajęć, uzyskaną w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez studentów w systemie USOS - byli w roku akademickim 2013/2014 mgr Mirosław Przeździecki oraz prof. Artur Pasko. 

Jeśli chodzi o pojedyncze kursy prowadzone na naszym Wydziale, najwyżej ocenione zostały ćwiczenia z przedmiotu Procesy grupowe prowadzone przez dr Aleksandrę Porankiewicz-Żukowską, ćwiczenia ze Wstępu do prawa prowadzone przez dra Karola Łopateckiego oraz ćwiczenia z Demografii prowadzone przez dra Radosława Poniata.

Wyróżnionym wykładowcom serdecznie gratulujemy.