Poniżej znajdują się terminy obowiązkowych szkoleń BHP dla studentów I roku. Zaliczenie szkolenia BHP jest warunkiem uzyskania zaliczenia całego roku akademickiego.

7 listopada 2014 r. (piątek), s. 94 (aula wydziałowa)

8:00-11:10

 • Ir. I° Stosunki Międzynarodowe
 • Ir. II° Stosunki Międzynarodowe
 • Ir. I° Filozofia
 • Ir. II° Filozofia
 • Ir. III° st. doktoranckie

11:20-14:30

 • Ir. I° Historia
 • Ir. II° Historia
 • Ir. I° Socjologia
 • Ir. II° Socjologia
 • Ir. I° Studia Wschodnie

13 listopada 2014 r. (czwartek), s. 108A

16:30-19:40

 • Ir. I° Historia (40+)
 • Ir. II° Historia (40+)
 • Ir. I° Studia Wschodnie (40+)