Dziekan i Rada
Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić

PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Wydziału Historyczno-Socjologicznego
na uroczystą Wydziałową Inaugurację
roku akademickiego 2014/2015

wykład inauguracyjny
?Jak to na wojence ładnie... Wojna dawniej i dzisiaj"
wygłosi
dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB

Inauguracja odbędzie się 2 października o godz. 11:00
w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego (sala nr 94)
przy Placu Uniwersyteckim 1

Program uroczystości

? Hymn Państwowy
? Otwarcie uroczystości, powitanie Gości
? Wystąpienie Dziekana dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego, prof. UwB
? Wystąpienie Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych dr. hab. Jana Snopko, prof. UwB
? Wystąpienie Dyrektora Instytutu Socjologii dr. hab. Jana Poleszczuka, prof. UwB
? Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
? Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktoranckiego
? Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
? Immatrykulacja studentów I roku
? Gaude Mater Polonia
? Wykład inauguracyjny, ?Jak to na wojence ładnie... Wojna dawniej i dzisiaj", wygłosi dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB
? Gaudeamus ? zamknięcie uroczystości