„Polityka w prasie kobiecej" – to hasło przewodnie trzydniowej, międzynarodowej konferencji naukowej, odbywającej się z cyklu "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, jaka 25 maja 2018 r. (piątek) rozpocznie się w UCK w Białymstoku. Zorganizowały ją Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB oraz Instytut Studiów Kobiecych.

Konferencja finansowana jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, przy wsparciu Miasta Białystok, Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Instytutu Studiów Kobiecych.

Przedstawiamy szczegółowy pdfprogram konferencji

Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne wraz z Instytutem Socjologii i Kognitywistyki zapraszają do udziału w studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?", która odbędzie się już 26 maja 2018 roku w Białymstoku.

Organizatorzy proponują pięć bloków tematycznych:
- refleksja teoretyczna – przegląd możliwości zastosowania poszczególnych teorii, koncepcji i paradygmatów w badaniach cyberprzestrzeni oraz jej wpływu na zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach;
- analiza praktyczna – próba uchwycenia w jaki sposób jednostki, grupy, organizacje, partie czy firmy zachowują się w cyberprzestrzeni na wybranych przypadkach;
- social media – skupienie uwagi na obecnych w cyberprzestrzeni mediach społecznościowych i ich oddziaływaniu na jednostki;
- marketing – jak gra rynkowa wpływa na kształtowanie rzeczywistości wirtualnej;
- pogranicze, jako realna przestrzeń społeczna a określone działania w cyberprzestrzeni;

Więcej informacji / załączniki:

Konferencja Naukowa: Strategie jednostki w cyberprzestrzeni (wydarzenie na portalu Facebook)

KNSA Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne (oficjalny profil na portalu Facebook)

pdfSzczegółowe informacje o konferencji w formie PDF

Ponad 1,5 mln zł trafi do badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku, Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie kolejne konkursy - OPUS oraz PRELUDIUM.

Dr hab. Konrad Wojciech Talmont-Kamiński z Wydziału Historyczno-Socjologicznego w swoich badaniach będzie szukał odpowiedzi na pytanie, co w ludzkim umyśle sprawia, że rytuały są tak powszechne, jak to się dzieje, że ludzie spontanicznie zaczynają się zachowywać w sposób zrytualizowany. Pomocne do tego będą eksperymenty, w których wykorzystano specjalnie zaprojektowaną grę. Badania pomogą zrozumieć znaczenie lęku w zachowaniach rytualnych, a także relację między wierzeniami i praktykami religijnymi. Na swój projekt, zatytułowany „Nieprzejrzystość, rytualizacja, niepokój: Poznawcze podstawy rytuału” naukowiec otrzyma 587 300 zł.

Więcej informacji na stronie NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14

W dniach 12-16 maja 2018 r. kilkunastu studentów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego wzięło udział w wizycie studyjnej w Brukseli.

Studenci kierunków stosunki międzynarodowe oraz studia wschodnie pojechali do stolicy Unii Europejskiej na zaproszenie prof. Barbary Kudryckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego z Białegostoku. W ramach wizyty odwiedzili Brugię, miasto i twierdzę Dinant oraz Parlament Europejski, gdzie mogli wysłuchać prelekcji o funkcjonowaniu tej instytucji oraz wzięli udział w spotkaniu z prof. Barbarą Kudrycką, która opowiedziała o bieżących pracach parlamentu.

Studenci, którzy wzięli udział w wyjeździe, to laureaci konkursu wiedzy o UE i Parlamencie Europejskim zorganizowanego przez dr. Wojciecha Walczaka. Dr Walczak był też opiekunem grupy.

Jedyna taka noc w roku, wydarzenie historyczne i niezapomniane.
Jak co roku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbywa się Noc Muzeum. Podczas, której można zwiedzić zakamarki dawnego Domu Partii, przenieść się w minione czasy by jeszcze dokładniej poznać historię tego miejsca. Oprócz zwiedzania, osoby chętne oraz odważne będą mogły wziąć udział w grze dydaktycznej, będącej inscenizacją historyczną.