Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Białostocki oraz Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB zapraszają na spotkanie z Janem Roguzem.

Białostocki festiwal Up To Date Festival z roku na rok staje się coraz bardziej znaczącym wydarzeniem, już nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzyki elektronicznej i hip-hopowej. To dwudniowe święto fanów tej „muzy”, ma też swój aspekt społeczny, któremu dokładniej przyjrzał się członek ekipy festiwalu – Jan Roguz, zajmujący się poza jego współorganizowaniem, również kulturą i edukacją muzyczną w Polsce. Rozważania swe zawarł w książce, „O pasji do muzyki widzianej przez pryzmat białostockiego Up To Date Festival”, a także w wystąpieniach na sympozjach naukowych. Ostatnio, na organizowanej przez UKSW konferencji „Muzyka jako zjawisko społeczne” w 2017 r.
Najnowsze badania nad festiwalem „Up To Date” (edycja 2017) Jan Roguz przedstawi 7 LISTOPADA 2017 (WTOREK), O GODZ. 18. Spotkanie odbędzie się w Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, p. 38 (parter).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Elektroniczną wersję książki Jana Roguza można w PDF pobrać z http://www.platformakultury.pl/artykuly/139377.html zaś osoby zainteresowane tradycyjną wersją, mogą się z nią zapoznać w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

prof. dr hab. Jan Tęgowski, dr Anna Jurczuk oraz dr Krzysztof Buchowski to pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego, którzy znaleźli się w gronie 15 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się podczas posiedzenia Senatu UwB w dn. 25.10.2017 roku.

Informujemy, iż na wniosek Parlamentu Studentów UwB rektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, zdecydował, że 2 listopada 2017 r. jest dniem rektorskim na naszej uczelni.

W ramach realizacji międzynarodowego projektu FOSTERC, 3-4 października w Belarusian State Pedagogical University oraz Belarusian State University w Mińsku oraz 17-18 października w Polotsk State University w Novopołotsku i   Belarusian State Economic University w Mińsku odbyły się warsztaty na temat wdrażania w szkolnictwie wyższym procesu bolońskiego. Szkolenia dla partnerów białoruskich prowadzili uczestnicy projektu z uczelni europejskich (m. in. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB - koordynator zespołu polskiego i dr Adela García-Aracil z Hiszpanii, lider projektu, Danguolė Šalavėjienė z Litwy). Ponadto podczas szkoleń zespół UwB prezentował zasady wdrażania systemu ECTS (ECTS credit allocation the basisand the example of University of Bialystok) oraz odbywał indywidulane konsultacje w Institute for Higher Education Mińsku, dotyczące procedur kształcenia w państwach Unii Europejskiej.

W listopadzie planowane są kolejne warsztaty na uniwersytetach białoruskich - w Grodnie, Brześciu i Gomlu.

Fotografia:
Seminarium warsztatowe w Belarusian State Economic University w Mińsku (od prawej: dr Adela García-Aracil - Polytechnic University of Valencia, doc. Valentina Simkhovicz - Belarusian State Economic University, Danguolė Šalavėjienė - Lithuanian Pedagogical University, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Juha Jaatinen - University of Turku)

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Chcesz pomóc? Przyłącz się do STUDENCKIEGO POGOTOWIA LEKCYJNEGO! Akcję od 2013 roku organizuje i koordynuje Uniwersytet w Białymstoku. W tym czasie pomogliśmy setkom dzieci.

http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/studenckie-pogotowie-lekcyjne-wlacz-sie/306725cf