Jak co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi badania ankietowe wśród studentów i absolwentów, których celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi posłużą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Z góry dziękujemy za rzetelne wypełnienie poniższych ankiet, co zajmie jedynie kilka minut.

Ankieta dla studentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/341841?lang=pl

Ankieta dla absolwentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/351745?lang=pl

Ankiety oceniające poszczególne przedmioty można wypełnić w systemie USOS.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Po tym czasie umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Po ukończeniu aplikacji jej uczestnicy zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to dopiero początek kariery w MSZ!

Wymagania dla Kandydatów znajdziesz tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

Rozporządzenia regulującego przebieg konkursu znajdziesz tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach znajdziesz również tutaj:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4111,Ogloszenie-o-konkursie.html.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r.

W dniach 29-30 czerwca 2017 r. Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Kobiecych organizują II ogólnopolską konferencję naukową pt. "Prasa organizacji politycznych" z cyklu "Polityka i politycy w parsie XX i XXI w.". W konferencji udział wezmą Prelegenci z kilkunastu ośrodków naukowych kraju, m.in. z UW, UWr, UMCS, UŁ, IHPAN, UMK, UJK, PAU, UP KEN, IPN, UwB . W drugim dniu konferencji Goście odbędą również wizytę studyjną w Supraślu.

Program konferencji pdfPrasa organizacji politycznych.pdf

JĘZYK CHIŃSKI na kierunku STUDIA WSCHODNIE w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Kierunek STUDIA WSCHODNIE oferowany w IHiNP UwB doskonale wpisuje się w światowy nurt rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies). Jego unikatowość polega na tym, że oferowane są bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz Dalekiego Wschodu. Studia umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym z partnerami na rynkach wschodnich. Uzupełnieniem zdobytych podczas studiów kompetencji będzie umiejętność posługiwania się językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim oraz językiem chińskim (mandaryńskim). Lektorat poprowadzi doświadczony nauczyciel języka.

Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową Wydziału Historyczno-Socjologicznego, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.


  • W ramach kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (II st.) proponujemy dwa nowe bloki tematyczne:
    • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W XXI WIEKU
    • OBLICZA CYWILIZACYJNE OBSZARU POSTRADZIECKIEGO

W czwartek, 22 czerwca, podczas uroczystego posiedzenia senatu UwB, Jerzy Maksymiuk odbierze tytuł doktora honoris causa uczelni nadany Uchwałą nr 2029 Senatu UwB na wniosek Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Uroczystość odbywa się w ramach głównych obchodów 20-lecia UwB i rozpocznie się o godz. 15.00 w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej. Do udziału w niej uniwersytet zaprasza nie tylko społeczność akademicką, ale wszystkich wielbicieli talentu i dokonań Maestro Jerzego Maksymiuka – Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku.