Szkolenie biblioteczne skierowane do Studentów I roku socjologii zaplanowane zostało na 12 października br. godz. 9.50, pok. 2008 (Kampus, Wydział Fizyki, ul. Ciołkowskiego). Zapraszamy!!!

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która zaplanowana została na 10 października 2016 r. godz. 12.00 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego poniedziałek 10 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
w nowym roku akadem. informujemy, iż dziekanaty poszczególnych kierunków studiów mieszczą się:

HISTORIA, STUDIA WSCHODNIE, KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA - pok. 102

SOCJOLOGIA - pok. 102

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - pok. 101

STUDIA DOKTORANCKIE - pok. 101

FILOZOFIA, FILOZOFIA I ETYKA - pok. 26A

Jednocześnie przypominamy, że studenci I roku zobowiązani są do stawiennictwa w dziekanacie celem dopełnienia formalności związanym z tokiem studiów (odebrania legitymacji studenckiej, podpisania umowy oraz ślubowania).

Godziny pracy dziekanatu w pierwszym tygodniu października (tj. w dniach 3-7.X.2016 r.):

Poniedziałek, godz. 9.30-12.00 oraz 14.30-15.00

Wtorek, godz. 9.30-12.00

Wtorek* godz. 15.30-16.30 (dyżur dodatkowy dla grup 40+)

Środa, godz. 9.30-13.30

Czwartek, godz. 12.00-15.00

Piątek, godz. 12.00-15.00

snjoGLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na kursy języka angielskiego i rosyjskiego. Cena godziny lekcyjnej dla studentów, doktorantów i pracowników UwB to 5 zł. Koszt jednej lekcji dla osób spoza uczelni to 10 zł. Kursy realizowane są na poziomie B1 i B2. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu historii i socjologii prowadzone na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do 23 września.

Aplikacji dokonać należy poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Kandydaci którzy złożą komplet wymaganych dokumentów oraz spełnią wszystkie wymogi formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Studia adresowane są do absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, którzy zamierzają poprzez uzyskanie stopnia doktora podnieść swoje kwalifikacje i przyspieszyć karierę zawodową, ale także do tych, którzy myślą o klasycznej pracy akademickiej. Zapraszamy!