Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Studenci, zdjecie

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończyłem pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Chciałem serdecznie podziękować Państwu za czteroletnią współpracę. Pracownikom Wydziału życzę dalszej satysfakcji z pracy naukowej i dydaktycznej oraz sukcesów w życiu osobistym, Studentom zapału i odwagi w odkrywaniu tajemnic świata nauki.

dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego (w kadencji 2012-2016)

Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz i pracownicy Katedry Historii 1918-1945 serdecznie zapraszają w dniach 24-26 czerwca 2016 r. na:
XIII FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO.
Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie "Expansion and Frontiers in American History".

Miejsce obrad - Plac Uniwersytecki 1, sala 108 A (I piętro).

Więcej informacji na stronie: forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl

pdfprogram XIII FORUM

Uprzejmie informujemy, iż
dn. 27 maja 2016 r. (piątek)
Dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego
będzie nieczynny.

Polityka-i-politycy konferencja„Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku” – to hasło dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji,  jaka 16 czerwca 2016 r. (czwartek) rozpocznie się w Białymstoku. Zorganizowały ją Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Studiów Kobiecych.

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie zaprasza
członków Kolegium Elektorów Wydziału na zebranie wyborcze,
którego celem są wybory Prodziekana ds. Nauki.

Zebranie odbędzie się 2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00, w sali 108 A
Wydziału Historyczno-Socjologicznego przy Pl. Uniwersyteckim 1.

Prosimy o niezawodne przybycie.