16665915 878950272207759 7453060384284383948 o

Parlament Studencki UwB ogłosił konkurs na przyznanie dotacji dla przedsięwzięć organizowanych przez koła i organizacje studenckie, działające na Uniwersytecie w Białymstoku. Formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia znajduje się pod adresem https://goo.gl/forms/DFztxF5G6HVMzJIo2.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca, następnie 13-go marca odbędzie się prezentacja wniosków przed Prezydium Parlamentu, który podejmie uchwały o przyznaniu dotacji oraz o jej wysokości. Przypominamy, iż od tego roku obowiązuje Regulamin Przyznawania Dotacji (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku), na podstawie którego będą oceniane wnioski.

seminarium naukowe 17 02 2017 plakat

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na otwarte seminarium naukowe dotyczące aktualnej reformy systemu oświaty: Czy struktura systemu edukacyjnego ma znaczenie? Dyskusja wokół głównych wątków reformy systemu oświaty.

Seminarium odbędzie się 17.02.2017 w godz. 11.00-13.00, sala 202 Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20

Spotkanie poprowadzi dr Alicja Zawistowska z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB.

 

W spotkaniu wezmą udział:

  • Dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej
  • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Dr Joanna Borowik, pracownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagog w gimnazjum

Po wystąpieniach planowana jest dyskusja.

TChH1

14 nowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych powołał Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Nominację w imieniu wicepremiera wręczył 11 stycznia 2017 roku podsekretarz stanu Łukasz Szumowski. W skład grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych włączona została prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Jednym z podstawowych zadań Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), organu opiniodawczo-doradczego ministra, jest ocena działalności jednostek naukowych pod względem jakości naukowej i badawczo-rozwojowej. W skład KEJN wchodzi trzydziestu członków. Dwadzieścia osób zgłaszanych jest przez jednostki naukowe, które posiadają co najmniej kategorię A, a pozostałe dziesięć – przez środowiska społeczno-gospodarcze, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w zakresie innowacyjności.

IMG 0410A

W dniach 5-12 luty 2017 r. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z Wydziału Historyczno-Socjologicznego odbywa wizytę studyjną w School of Humanities of the University of Iceland w Reykjaviku.

Wizyta finansowana jest w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i jest wynikiem zaproszenia skierowanego do prof. M. Dajnowicz ze strony prof. Erli Hulda Halldórsdóttir, pracującej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Islandzkiego. 8 lutego dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB przedstawiła wykład pt. Polish women's magazines in the twentieth century.

Rosja

 

Wydział Historyczno-socjologiczny wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych i Kołem Nauk Politycznych UwB zaprasza na wykład prof. dr hab. Romana Bäckera (UMK Toruń) pt.: "Rosja o krok od rewolucji?". Zapraszamy 26 stycznia 2017 r. (czwartek), godz. 13.00, aula (sala nr 94).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny!

Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1.