Na „Dzień z coachingiem” zapraszamy już jutro (czwartek 25 maja 2017), promować będziemy nową specjalność na kierunku socjologia – coaching z elementami psychologii społecznej. Pojawiła się ona w ofercie studiów drugiego stopnia od roku akademickiego 2017/2018.

Profesjonalny coaching polega na wspieraniu ludzi w osiąganiu celów w życiu, karierze zawodowej, biznesie lub organizacjach. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Oferowana specjalność jest zupełną nowością w ofercie edukacyjnej w regionie. Zainteresowanie profesjonalnym coachingiem rośnie, dlatego UwB chce przygotować studentów do prowadzenia coachingu zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Coachingu (International Coach Federation, ICF). Dzięki temu przed absolwentami studiów o tej specjalności otwarta będzie ścieżka akredytacji ICF.

„Dzień coachingu” rozpocznie się o godzinie 9.00 wykładem warsztatowym, a od godziny 11.30, zaplanowano indywidualne minisesje coachingowe dla zainteresowanych osób. Warsztawty poprowadzą praktycy, wykwalifikowane i dyplomowane trenerki: Agnieszka Grzelak-Chodak, Małgorzata Bieńkowska (UwB) oraz Agnieszka Szwejkowska, certyfikowany coach ICF z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Wstęp wolny!

 

Белосток 25-26.05.2017

Кафедра философии и этики факультета истории и социологии в Университете Белостоке
Университетская площадь 1, комната 108 А

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Mamy się czym chwalić! Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie kolejne konkursy na badania podstawowe. Trzy granty, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł, trafią do pracowników Uniwersytetu w Białymstoku z czego 2 trafią na Wydział Historyczno-Socjologiczny.
Największe dofinansowanie uzyskał dr Piotr Guzowski z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Na swój projekt Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów otrzyma 599 200 zł w ramach programu OPUS 12.
364 900 zł to grant w ramach programu SONATA 12 dla dr. hab. Karola Łopateckiego, także z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Temat jego badań to Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim.
Gratulujemy!

20 maja w godz. 20.00-23.30 zapraszamy na „Noc Muzeów” w dawnym budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie imprezy proponujemy zwiedzanie budynku (w tym gabinetu I sekretarzy KW PZPR, egzekutywy KW PZPR), krótką prezentację  historii PZPR w dawnym województwie białostockim oraz grę/zabawę z udziałem zwiedzających.

Termin zwiedzania i zabawy: 20 maja 2017 r., godz. 20.00 – 23.30.
Miejsce spotkania: portiernia w budynku UwB przy Placu Uniwersyteckim 1
Pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o godz. 20.00, kolejne co 30 minut (ostatnia o godz. 23.30).

WYSTĘP BEZPŁATNY - ZAPRASZAMY!!!

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zaprasza do udziału w konferencji naukowej nt.: "Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki", której organizatorami są: Sekcja Myśli Politycznej im. Ronalda Reagana oraz Stowarzyszenie Libertariańskie.

Termin: 19 maja 2017 r.
Miejsce: Aula Wydziału Historyczno-Soccjologicznego, Plac Uniwersytecki 1

program konferencji