Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB oraz
Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Białymstoku
w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości
zapraszają na spotkanie z weteranami walk o niepodległość
prof. Witoldem Czarneckim i mjr Kazimierzem Czaplo,
którzy wspominać będą uroczystości 11 listopada sprzed 1939 r.

 Spotkanie rozpocznie się 10 listopada (piątek) o godz. 12.00 w budynku Wydziału
Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1, sala nr 48

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu

Praca licencjacka Marka Kozaka, studenta historii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB, została najwyżej oceniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marek Kozak jest obecnie studentem I roku studiów II stopnia na naszym wydziale. Pracę licencjacką, napisaną pod kierunkiem dra Tomasza Wesołowskiego, obronił w lipcu br. Jej tytuł to „Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r.” Pierwszy rozdział opisuje współpracę Policji Państwowej z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w kontekście zbliżającej się wojny. Pracę zamyka rozdział o tragicznych losach funkcjonariuszy i ich rodzin we wrześniu 1939 r.

Jak mówi laureat ministerialnego konkursu, na taki temat zdecydował się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że historia II RP szczególnie go interesuje, zwłaszcza w kontekście regionalnym. Po drugie – tematyka ta nie została do tej pory zbyt szeroko opracowana. Wreszcie – okazało się, że w Archiwum Państwowym oraz w regionalnej prasie przedwojennej jest sporo źródeł, na których mógł się oprzeć.

Prace uczestników konkursu oceniało 5-osobowe jury. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni policyjnych, cywilnych oraz funkcjonariusze komendy głównej i wojewódzkiej. Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się we wtorek (7.11.2017) w Warszawie, laureatom gratulowali minister Mariusz Błaszczak oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.

Więcej o konkursie i jego wynikach pod adresem https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16696,Minister-Mariusz-Blaszczak-Etos-sluzby-musi-byc-czyms-oczywistym.html

prof. dr hab. Jan Tęgowski, dr Anna Jurczuk oraz dr Krzysztof Buchowski to pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego, którzy znaleźli się w gronie 15 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się podczas posiedzenia Senatu UwB w dn. 25.10.2017 roku.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Białostocki oraz Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB zapraszają na spotkanie z Janem Roguzem.

Białostocki festiwal Up To Date Festival z roku na rok staje się coraz bardziej znaczącym wydarzeniem, już nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzyki elektronicznej i hip-hopowej. To dwudniowe święto fanów tej „muzy”, ma też swój aspekt społeczny, któremu dokładniej przyjrzał się członek ekipy festiwalu – Jan Roguz, zajmujący się poza jego współorganizowaniem, również kulturą i edukacją muzyczną w Polsce. Rozważania swe zawarł w książce, „O pasji do muzyki widzianej przez pryzmat białostockiego Up To Date Festival”, a także w wystąpieniach na sympozjach naukowych. Ostatnio, na organizowanej przez UKSW konferencji „Muzyka jako zjawisko społeczne” w 2017 r.
Najnowsze badania nad festiwalem „Up To Date” (edycja 2017) Jan Roguz przedstawi 7 LISTOPADA 2017 (WTOREK), O GODZ. 18. Spotkanie odbędzie się w Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, p. 38 (parter).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Elektroniczną wersję książki Jana Roguza można w PDF pobrać z http://www.platformakultury.pl/artykuly/139377.html zaś osoby zainteresowane tradycyjną wersją, mogą się z nią zapoznać w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

W ramach realizacji międzynarodowego projektu FOSTERC, 3-4 października w Belarusian State Pedagogical University oraz Belarusian State University w Mińsku oraz 17-18 października w Polotsk State University w Novopołotsku i   Belarusian State Economic University w Mińsku odbyły się warsztaty na temat wdrażania w szkolnictwie wyższym procesu bolońskiego. Szkolenia dla partnerów białoruskich prowadzili uczestnicy projektu z uczelni europejskich (m. in. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB - koordynator zespołu polskiego i dr Adela García-Aracil z Hiszpanii, lider projektu, Danguolė Šalavėjienė z Litwy). Ponadto podczas szkoleń zespół UwB prezentował zasady wdrażania systemu ECTS (ECTS credit allocation the basisand the example of University of Bialystok) oraz odbywał indywidulane konsultacje w Institute for Higher Education Mińsku, dotyczące procedur kształcenia w państwach Unii Europejskiej.

W listopadzie planowane są kolejne warsztaty na uniwersytetach białoruskich - w Grodnie, Brześciu i Gomlu.

Fotografia:
Seminarium warsztatowe w Belarusian State Economic University w Mińsku (od prawej: dr Adela García-Aracil - Polytechnic University of Valencia, doc. Valentina Simkhovicz - Belarusian State Economic University, Danguolė Šalavėjienė - Lithuanian Pedagogical University, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Juha Jaatinen - University of Turku)