Dr Krzysztof Boroda z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB został laureatem tegorocznej Nagrody im. Bronisława Geremka w kategorii Nagroda Główna, za najlepszą książkę historyczną. Kapituła doceniła publikację „Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku” autorstwa białostockiego historyka. Serdecznie gratulujemy! 

Licząca 880 stron książka została wydana w 2016 roku przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu kapituły, opracowanie jest nie tylko znaczące dla postępu badań nad ekonomiczną i społeczną historią polskiego “złotego wieku”, ale też jest istotnym wkładem w bardziej zrównoważony obraz cywilizacji europejskiej w początkach ery nowoczesnej.

Dr Krzysztof Boroda jest adiunktem w Zakładzie Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. środowiska młodzieży w późnym średniowieczu.

Inicjatorem i fundatorem Nagrody im. Bronisława Geremka jest Kolegium Europejskie w Natolinie, które przyznaje ją we współpracy z fundacją Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Uroczystość wręczenia nagrody zaplanowana jest wiosną 2018 r., w Natolinie. Jednym z jej punktów będzie wykład dr. Krzysztofa Borody.

Więcej o nagrodzie pod adresem https://www.coleurope.eu/news/bronislaw-geremek-prize-2017-awarded-dr-krzysztof-boroda

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Jeden z nich trafi na Wydział Historyczno-Socjologiczny. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu autorstwa dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB. Dotacja na jego realizację to 595 280 zł. Serdecznie gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy – OPUS i PRELUDIUM. W sumie wpłynęło na nie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty.

Szczegóły na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-opus13-preludium13?language=pl

MOST

 

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2017/2018.
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

 

 

 

 MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z prostej internetowej rekrutacji www.most.uka.uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, studentów i doktorantów i obejmuje wyjazdy zagraniczne na:
- staże naukowo-badawcze,
- wizyty studyjne i badawcze,
- pobyty naukowo-badawcze,
- studia,
- letnie kursy językowe

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronach:
Dla studentów: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa
Dla naukowców i doktorantów: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Zainteresowane osoby powinny złożyć komplet oryginalnych dokumentów wraz z podpisami w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB nie później niż 10 dni przed wymaganym terminem wskazanym w linku. Dział Współpracy przygotuje pismo przewodnie z uczelni niezbędne do zgłoszenie wniosku, a także, w miarę możliwości, służy wszelką pomocą w zakresie przygotowania wniosku.

Jak popularyzować wyniki naukowe? Jak sprawić, by rezultaty pracy naukowców nie kurzyły się na półkach uniwersyteckich bibliotek? Jak pisać o nauce zrozumiale i inspirująco? Zapraszamy do rozmów na te i inne tematy, które poruszać będziemy podczas kawiarni naukowej z Edwinem Bendykiem - dziennikarzem, publicystą, zajmującym się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne.
Spotkanie odbędzie się w ramach Tygodnia Otwartej Nauki.
Organizatorami wydarzenia są:
Fundacja SocLab; Instytut Socjologii i Kognitywistyki; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.