Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Kognitywistyką, które odbędzie się 30 listopaga o godz. 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

Gościem będzie dr Michał Klincewicz z Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosi wykład pt. "Moralność, a sztuczna inteligencja".

Dr Michał Klincewicz uzyskał Ph.D. w CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (2013), a następnie odbył staż podoktorski w BERLIN SCHOOL OF MIND AND BRAIN. Obecnie Dr Klincwicz realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy czasowej organizacji procesów poznawczych oraz multimodalnej percepcji czasu (grant SONATA 9, NCN). Drugi związany jest konsekwencjami rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja oraz broń autonomiczna. Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją są liczne.

Kiermasz książek "Studenci Sybirakom" odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2017 roku od godziny 9.00 do 17.00 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Całość sumy ze sprzedaży książek zostanie przeznaczona na odbudowę kościoła w syberyjskim Białymstoku. Głównymi organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB, „Grupa Wschód” oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB zaprasza na wykład otwarty prof. Igora Sribnyaka, którego tematem będzie  "Ukraińska emigracja polityczno-wojskowa w Polsce (1924-1939)". Spotkanie zaplanowane zostało na 29 listopada br., o godz. 13.00 (Aula WH-S). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

16 października 2017 roku pracownicy i studenci Wydziału Historyczno–Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku złożyli wizytę Pani Profesor Elżbiecie Kaczyńskiej. Celem spotkania było przede wszystkim przejęcie bogatego księgozbioru jaki Pani Profesor postanowiła podarować wydziałowej Bibliotece. Pani profesor w latach 1969-1979 była pracownikiem początkowo Zakładu Historii, a następnie Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Okres współpracy z naszym Instytutem Historii Pani Profesor wspomina szczególnie ciepło, stąd też zrodził się pomysł przekazania księgozbioru. W darze do naszej biblioteki trafiło ponad tysiąc książek, które stanowią cenny zbiór prac zwiany z zainteresowaniami badawczymi donatorki. W skład przekazanego księgozbioru wchodzą prace z dziedziny historii społecznej, gospodarczej, socjologii, antropologii kulturowej czy historii prawa. Ze względu na położenie geograficzne jak i zainteresowania badawcze pracowników i studentów wydziału szczególnie cenne są prace autorstwa Pani Profesor dotyczące szeroko rozumianej historii społeczno – gospodarczej XIX wieku, wymiaru sprawiedliwości, jak również Syberii i losów Polaków tam zesłanych
Pani Profesor niezwykle serdecznie przyjęła nas w swoim mieszkaniu na warszawskim Ursynowie. Obdarowała nie tylko swoim księgozbiorem lecz również ciepłem, serdecznością i … wspomnieniami, które szczególnie mocno zapadły nie tylko w naszej pamięci lecz i sercach.

Pani Profesor - dziękujemy serdecznie !!!

Na spotkanie z prof. Elżbietą Kaczyńską zaprasza w najbliższy wtorek (21.11.2017) Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB. Temat jej wykładu otwartego to „Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa w Rosji carskiej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00, w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 (sala nr 46). Prof. Kaczyńska jest zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku, które w 2018 roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia.

Profesor Elżbieta Kaczyńska jest jednym z uznanych badaczy dziejów gospodarczych i społecznych ziem polskich w XIX i pierwszej połowy XX wieku. Ponadto w obszarze jej zainteresowań badawczych znalazły się między innymi historia prawa, socjologia, badania nad dziejami miast, jak również zagadnienia związane z Syberią i pobytem zesłanych tam Polaków. Elżbieta Kaczyńska była na gruncie polskim prekursorką badań nad historią przestępczości i systemów karnych w Polsce i w Rosji.

W początkach swojej pracy naukowej Pani Profesor została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-1979 była oddelegowana do pracy w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1975 r. objęła kierownictwo Zakładu Historii na Wydziale Humanistycznym FUW (jego twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. Andrzej Wyrobisz). Zespół zakładu składał się wówczas z zaledwie dwóch pracowników. W momencie odejścia prof. Kaczyńskiej – było ich blisko 25. Pisała potem we wspomnieniach: „już w tamtych czasach byłam przekonana, że ja, i wiele innych osób polubiło pracę na Filii UW; było tam coś ważnego do zrobienia, a mimo parszywej atmosfery politycznej czuliśmy się swobodni, byliśmy „na luzie””. W 1978 r. prof. Elżbieta Kaczyńska nawiązała współpracę z Instytutem Historii PAN, gdzie przeniosła się ostatecznie.

Wkład w rozwój białostockich studiów historycznych to nie jedyne zasługi prof. Elżbiety Kaczyńskiej dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W październiku bieżącego roku przekazała ona Bibliotece WH-S swój bogaty księgozbiór. Podarowana kolekcja liczy ponad tysiąc woluminów.

- Dominują prace w języku polskim, ale kilkadziesiąt pozycji wydanych jest w języku francuskim, niemieckim i rosyjskim. Wartość tego księgozbioru wyznacza jego interdyscyplinarność i tematyczna niejednorodność. Poszczególne pozycje odnoszą się bowiem do takich dyscyplin naukowych jak: historia, antropologia, socjologia, ekonomia czy językoznawstwo. Zamysł kolekcji tworzony był wokół różnych aspektów historii gospodarczej i społecznej Polski XIX i XX wieku. Szczególnie interesujące i wartościowe pozycje odnoszą się także do zagadnień związanych z tematyką Syberii – informuje mgr Marta Kupczewska z Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Ofiarowane książki są sukcesywnie opracowywane przez pracowników biblioteki i włączane do księgozbioru. Wszystkie zostaną też opatrzone specjalną pieczęcią informującą o donatorce.