Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB wraz z Polskim Towarzystwem Socjologicznym, Oddział Białostocki zapraszają na spotkanie z Jackiem Szlakiem. Podczas spotkania, na bazie przedstawionych przykładów, Jacek Szlak opisze korzyści oraz zagrożenia jakie przynoszą markom i społeczeństwu te działania. Poruszona zostanie także kwestia zmiany roli podmiotów komercyjnych, które coraz częściej zabierają głos w ważkich kwestiach społecznych.

Jacek Szlak – redaktor naczelny portalu Marketing przy Kawie, popularyzującego wiedzę o nowoczesnych narzędziach i trendach marketingowych. Publicysta poruszający tematy komunikacji marketingowej i sztuki reklamy. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu reklamy internetowej, content marketingu i storytellingu (AGH, WSE, ALK, UJ, WSEI). Jeden ze współautorów książki „Praktyka brandingu” oraz autor książki „Opowieści w marketingu”.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, sala 36 (parter) 14 grudnia 2017 (czwartek), o godz. 18.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Więcej informacji: www.facebook.com/ptsbialystok

Rektor UwB dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników UwB na spotkanie z prof. dr hab. inż. Kazimierzem J. Furtakiem – Przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, które będzie dotyczyło działalności Komisji, zakładanych zmian w ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz perspektyw ścieżek kariery naukowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godz. 10.00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W 2018 r. będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku. Z tej okazji planujemy zorganizować zjazd absolwentów naszego Instytutu, na który zapraszamy do Białegostoku wszystkich absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników Instytutu. Oprócz znakomitej zabawy oraz wielu atrakcji proponujemy również wydanie, specjalnie na tę uroczystość, okolicznościowego Albumu Absolwentów. Publikację tę otrzymają wszyscy uczestnicy zjazdu. Już dzisiaj zachęcamy do uwzględnienia tego wydarzenia w swoich przyszłorocznych planach.

Zjazd absolwentów historii 16 czerwca 2018 – zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe absolwentów przesyłać należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Proszę podać imię i nazwisko oraz rok rozpoczęcia studiów. Opłata zjazdowa wynosi:
170 zł (w terminie do 28 lutego 2018),
190 zł (w terminie do 31 maja 2018).
W ramach opłaty zapewniamy lokal (restauracja „Camelot” przy ul. Młynowej 24), pyszne jedzonko, coś dla kurażu, Album Absolwentów i wiele innych atrakcji.
Numer konta do wpłat:  29 8099 0004 0013 3030 2000 0020, z podaniem tytułu wpłaty: zjazd absolwentów imię i nazwisko

Zapraszamy na wykład otwarty dr hab. Jana Poleszczuka, prof. UwB pt. "Podlasianin idzie do teatru”, który odbędzie się w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 13.45. w auli C02 Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące raportu „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Badania były realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w ramach programu Obserwatorium Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem diagnozy było:
– przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego;
– wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej;
– ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej;
– zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych.

Więcej informacji o raporcie można znaleźć pod adresem: http://soclab.org.pl/raport-diagnoza-partycypacji-w-kulturze-w-wojewodztwie-podlaskim/

Ponad milion złotych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki otrzyma na swoje badania dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło właśnie konkurs „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku", w ramach modułu „Fundamenty”.

Tytuł projektu badawczego białostockiego naukowca brzmi „Akta sejmikowe województwa podlaskiego w XVI - XVIII wieku”, przy czym badania obejmą cały XVI wiek, także okres sprzed Unii Lubelskiej, co jest novum wobec dotychczasowych wydawnictw poświęconych aktom sejmikowym. Celem projektu jest krytyczna edycja materiałów źródłowych będących efektem funkcjonowania sejmików 3 ziem wchodzących w skład województwa: drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W tomie znajdą się dokumenty stricte związane z funkcjonowaniem sejmików, takie jak lauda, instrukcje, listy królewskie, diariusze sejmikowe czy wywody szlachectwa, ale też materiały uzupełniające, czyli np. wzmianki w korespondencji prywatnej lub wyciągi z pamiętników. Dzięki temu opracowanie stanie się bogatą bazą źródłową, w oparciu o którą można będzie prowadzić dalsze badania nad dziejami i funkcjonowaniem państwa, parlamentaryzmu czy samorządu. Prof. Jerzy Urwanowicz liczy, że podczas szerokiej kwerendy, która będzie prowadzona zarówno w archiwach krajowych, jak i w Wilnie, Mińsku, Lwowie oraz Petersburgu, uda mu się odnaleźć materiały, które do tej pory nie były ujmowane w wydawnictwach akt sejmikowych. W badaniach będzie go wpierać zespół złożony z trojga historyków związanych naukowo z UwB.

Prof. Jerzy Urwanowicz kieruje Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności dzieje polityczne, ideologię i ustrój Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., elitę magnacką, historię wojskową w epoce wczesnonowożytnej. Prof. Urwanowicz zajmuje się też biografistyką oraz historią regionalną Podlasia i Grodzieńszczyzny w XVI-XVIII w.

Na rozstrzygnięty teraz konkurs NPRH wpłynęło 36 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 13 017 823 zł.

Fot. Biblioteka Publiczna w Mońkach/Monieckie Towarzystwo Historyczne