Rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku.

Wydział Historyczno-Socjologiczny proponuje studia na 7 różnych kierunkach, w tym stacjonarne studia I stopnia w zakresie: filozofii i etyki; historii; kognitywistyki i komunikacji; religioznawstwa; socjolgii; stosunków międzynarodowych oraz studiów wschodnich. Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia obejmuje kierunki: historia; stosunki międzynarodowe; filozofia oraz socjologia.

Zapraszamy!!!

Rejestracja kandydatów podczas podstawowej tury naboru na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 10 lipca 2017 r.
W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia - do 19 lub 26 lipca 2017 r. (w zależności od kierunku).
Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: http://www.uwb.edu.pl/rekrutacja.html

Zapraszamy na szkolenie pt. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych", które odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. w Białymstoku w sali  nr 2058 Instytutu Biologii (Kampus UwB) na ul. Ciołkowskiego 1J. Spotkanie poprowadzi Pani Bogna Hryniszyn, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie. 

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: 

http://rpkbialystok.pb.edu.pl/119-szkolenia/szkolenia-aktualne/963-dzien-informacyjny-pt-granty-europejskiej-rady-ds-badan-naukowych

zbn

Studenci z Koła Naukowego Badaczy Stosunków Międzynarodowych UwB zapraszają do udziału w II Studenckiej konferencji pt. "Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego". Konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a jej geneza wynika z szerokiej dyskusji na temat ogólnoświatowego problemu zagrożeń bezpieczeństwa, które jest ciągle żywym tematem.

Konferencja rozpocznie się 29 maja 2017 r., o godz. 11.20
Zapraszamy:
Wydzial Historyczno-Socjologiczny UwB, Plac NZS 1, Białystok

WSTĘP WOLNY DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zakupił dostęp do bazy JSTOR - kolekcji Arts & Sciences VII. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 6 czerwca 2017 r., o godz. 13.00, w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki, sala 108A. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kowalczyk, przedstawiciel firmy ABE/IPS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali 108A,
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac NZS 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Anny Idzior-Mironowicz

więcej...