Na spotkanie z prof. Elżbietą Kaczyńską zaprasza w najbliższy wtorek (21.11.2017) Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB. Temat jej wykładu otwartego to „Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa w Rosji carskiej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00, w siedzibie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 (sala nr 46). Prof. Kaczyńska jest zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku, które w 2018 roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia.

Profesor Elżbieta Kaczyńska jest jednym z uznanych badaczy dziejów gospodarczych i społecznych ziem polskich w XIX i pierwszej połowy XX wieku. Ponadto w obszarze jej zainteresowań badawczych znalazły się między innymi historia prawa, socjologia, badania nad dziejami miast, jak również zagadnienia związane z Syberią i pobytem zesłanych tam Polaków. Elżbieta Kaczyńska była na gruncie polskim prekursorką badań nad historią przestępczości i systemów karnych w Polsce i w Rosji.

W początkach swojej pracy naukowej Pani Profesor została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-1979 była oddelegowana do pracy w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1975 r. objęła kierownictwo Zakładu Historii na Wydziale Humanistycznym FUW (jego twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. Andrzej Wyrobisz). Zespół zakładu składał się wówczas z zaledwie dwóch pracowników. W momencie odejścia prof. Kaczyńskiej – było ich blisko 25. Pisała potem we wspomnieniach: „już w tamtych czasach byłam przekonana, że ja, i wiele innych osób polubiło pracę na Filii UW; było tam coś ważnego do zrobienia, a mimo parszywej atmosfery politycznej czuliśmy się swobodni, byliśmy „na luzie””. W 1978 r. prof. Elżbieta Kaczyńska nawiązała współpracę z Instytutem Historii PAN, gdzie przeniosła się ostatecznie.

Wkład w rozwój białostockich studiów historycznych to nie jedyne zasługi prof. Elżbiety Kaczyńskiej dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W październiku bieżącego roku przekazała ona Bibliotece WH-S swój bogaty księgozbiór. Podarowana kolekcja liczy ponad tysiąc woluminów.

- Dominują prace w języku polskim, ale kilkadziesiąt pozycji wydanych jest w języku francuskim, niemieckim i rosyjskim. Wartość tego księgozbioru wyznacza jego interdyscyplinarność i tematyczna niejednorodność. Poszczególne pozycje odnoszą się bowiem do takich dyscyplin naukowych jak: historia, antropologia, socjologia, ekonomia czy językoznawstwo. Zamysł kolekcji tworzony był wokół różnych aspektów historii gospodarczej i społecznej Polski XIX i XX wieku. Szczególnie interesujące i wartościowe pozycje odnoszą się także do zagadnień związanych z tematyką Syberii – informuje mgr Marta Kupczewska z Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Ofiarowane książki są sukcesywnie opracowywane przez pracowników biblioteki i włączane do księgozbioru. Wszystkie zostaną też opatrzone specjalną pieczęcią informującą o donatorce.

Dr Krzysztof Boroda z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB został laureatem tegorocznej Nagrody im. Bronisława Geremka w kategorii Nagroda Główna, za najlepszą książkę historyczną. Kapituła doceniła publikację „Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku” autorstwa białostockiego historyka. Serdecznie gratulujemy! 

Licząca 880 stron książka została wydana w 2016 roku przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu kapituły, opracowanie jest nie tylko znaczące dla postępu badań nad ekonomiczną i społeczną historią polskiego “złotego wieku”, ale też jest istotnym wkładem w bardziej zrównoważony obraz cywilizacji europejskiej w początkach ery nowoczesnej.

Dr Krzysztof Boroda jest adiunktem w Zakładzie Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. środowiska młodzieży w późnym średniowieczu.

Inicjatorem i fundatorem Nagrody im. Bronisława Geremka jest Kolegium Europejskie w Natolinie, które przyznaje ją we współpracy z fundacją Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Uroczystość wręczenia nagrody zaplanowana jest wiosną 2018 r., w Natolinie. Jednym z jej punktów będzie wykład dr. Krzysztofa Borody.

Więcej o nagrodzie pod adresem https://www.coleurope.eu/news/bronislaw-geremek-prize-2017-awarded-dr-krzysztof-boroda

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, studentów i doktorantów i obejmuje wyjazdy zagraniczne na:
- staże naukowo-badawcze,
- wizyty studyjne i badawcze,
- pobyty naukowo-badawcze,
- studia,
- letnie kursy językowe

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronach:
Dla studentów: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa
Dla naukowców i doktorantów: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Zainteresowane osoby powinny złożyć komplet oryginalnych dokumentów wraz z podpisami w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB nie później niż 10 dni przed wymaganym terminem wskazanym w linku. Dział Współpracy przygotuje pismo przewodnie z uczelni niezbędne do zgłoszenie wniosku, a także, w miarę możliwości, służy wszelką pomocą w zakresie przygotowania wniosku.

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Jeden z nich trafi na Wydział Historyczno-Socjologiczny. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu autorstwa dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB. Dotacja na jego realizację to 595 280 zł. Serdecznie gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy – OPUS i PRELUDIUM. W sumie wpłynęło na nie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty.

Szczegóły na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-opus13-preludium13?language=pl

MOST

 

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2017/2018.
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

 

 

 

 MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z prostej internetowej rekrutacji www.most.uka.uw.edu.pl