Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Wyrobisza. Był dla nas wielkim autorytetem. Współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku. Pierwszy kierownik Zakładu Historii Filii UW w Białymstoku (1969-1973), wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku, od roku 1980 dyrektor Instytutu Historycznego Filii UW w Białymstoku. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i dydaktyk.

Tą drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora. 

Pierwsze w tym roku akademickim Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 11 października (czwartek) o godzinie 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki. Jego gościem będzie psycholog porównawczy, prof. Maciej Trojan (UMK) – autor książki “Na tropie zwierzęcego umysłu”.

Prof. Trojan chętnie przyjeżdża do Białegostoku – będzie to już czwarta jego wizyta. Obecnie prof. Trojan współpracuje z japońskimi ośrodkami badawczymi. Przed kilkoma dniami wrócił z Kraju Kwitnącej Wiśni. Tym razem jego wykład będzie dotyczył reakcji na śmierć oraz sposobu jej przeżywania przez naczelnych.

Więcej informacji na stronie http://kognitywistyka.uwb.edu.pl/

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8 szkół podstawowych z województwa podlaskiego do udziału w I edycji projektu „Start-Up Academy”. Rekrutacja potrwa od 1 do 12 października 2018 roku. Partnerem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Wśród prowadzących znajdą się m.in. dydaktycy z dwóch uniwersyteckich wydziałów (ekonomii i zarządzania oraz historyczno-socjologicznego), wykwalifikowani trenerzy i przedsiębiorcy. Podczas zajęć i warsztatów dzieci będą rozwijać kompetencje, które przydadzą im się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w przyszłości, w życiu zawodowym. To m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów czy pracy w zespole.

Ścieżka edukacyjna projektu zakłada realizację trzech modułów: Współpracuję – Myślę – Rozwiązuję; ABC Przedsiębiorczości; Mój własny start-up – od pomysłu do wdrożenia. Program zajęć obejmuje 74 godziny lekcyjne, podzielone na 11 sobotnich spotkań. Uczniowie będą pracować w grupach, mają zagwarantowane posiłki i materiały edukacyjne. Czeka ich też wyjazd do Warszawy, gdzie m.in. spotkają się z przedsiębiorcami prowadzącymi własne start-upy.

Pomysłodawcy projektu pomyśleli też o rodzicach uczniów. Zaplanowali im cykl zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych i społecznych - „O wspieraniu talentów i zdolności dzieci”.

Projekt potrwa 2 lata, w sumie weźmie w nim udział 144 uczniów. Na jego realizację UwB zdobył dofinansowanie - ponad 343 tys. zł - w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji można znaleźć na jego stronie internetowej pod adresem http://www.weiz.uwb.edu.pl/start-up-academy. Dodatkowych informacji udziela biuro projektu - tel. 85 745 77 26.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na szkolenie pracownicze
zaplanowane na dzień 4 października 2018 r.,
w godz. 13.00 - 14.30 ogłoszone zostały godziny dziekańskie
(wolne od zajęć dydaktycznych).

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na wyjątkowy wykład inaugurujący nowy rok akademicki 2018/2019 "Nastrój świata - wędrowcy i osiadli dzisiaj". 1 października 2018 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym gościć będziemy Profesora Wojciecha Bursztę - wybitnego badacza kultury, autora ponad 300 publikacji naukowych. Jak można przeczytać na stronie Uniwersytetu SWPS, w którym prowadzi Katedrę Antropologii Kultury, zajmuje się on badaniami kultury współczesnej, etnicznością, nacjonalizmem, zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach neoliberalnych. Do wspólnego wysłuchania wykładu zapraszamy wszystkich studentów i pracowników wydziału, początek uroczystości godz. 13.00 w auli (s. 94).