Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura", która odbędzie się w Choroszczy /pow. białostocki, woj. podlaskie/ 7 X 2017, w setną rocznicę założenia Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów i młodych badaczy oraz grona regionalistów, i ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenie będzie uzupełnione wystawami okolicznościowymi oraz promocją albumu, będącego owocem projektu badawczego „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy".

Do udziału w konferencji i w projekcie badawczym zapraszają: Fundacja Pole Kultury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Choroszcz Miniona.

Szczegółowych informacji o obu wydarzeniach udziela koordynator - mgr Wojciech Jan Cymbalisty, tel. 506604261.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło właśnie ogólnopolski konkurs na długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej. W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł. W konkursie docenione zostały dwa projekty badawcze z Uniwersytetu w Białymstoku. To granty na badania, które będą realizowane przez kilka lat. Nagrodzony w konkursie projekt „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł” autorstwa dr hab. Marzeny Liedke (kierownik projektu) i dr Piotra Guzowskiego, uzyskał grant w wysokości 631 400,00 zł.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, w ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych, a także projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/30-mln-na-wsparcie-dziedzictwa-narodowego.html

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Po tym czasie umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Po ukończeniu aplikacji jej uczestnicy zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to dopiero początek kariery w MSZ!

Wymagania dla Kandydatów znajdziesz tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

Rozporządzenia regulującego przebieg konkursu znajdziesz tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach znajdziesz również tutaj:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4111,Ogloszenie-o-konkursie.html.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r.

Jak co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi badania ankietowe wśród studentów i absolwentów, których celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi posłużą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Z góry dziękujemy za rzetelne wypełnienie poniższych ankiet, co zajmie jedynie kilka minut.

Ankieta dla studentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/341841?lang=pl

Ankieta dla absolwentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/351745?lang=pl

Ankiety oceniające poszczególne przedmioty można wypełnić w systemie USOS.

JĘZYK CHIŃSKI na kierunku STUDIA WSCHODNIE w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Kierunek STUDIA WSCHODNIE oferowany w IHiNP UwB doskonale wpisuje się w światowy nurt rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies). Jego unikatowość polega na tym, że oferowane są bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz Dalekiego Wschodu. Studia umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym z partnerami na rynkach wschodnich. Uzupełnieniem zdobytych podczas studiów kompetencji będzie umiejętność posługiwania się językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim oraz językiem chińskim (mandaryńskim). Lektorat poprowadzi doświadczony nauczyciel języka.

Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową Wydziału Historyczno-Socjologicznego, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.


  • W ramach kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (II st.) proponujemy dwa nowe bloki tematyczne:
    • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W XXI WIEKU
    • OBLICZA CYWILIZACYJNE OBSZARU POSTRADZIECKIEGO