Miło nam poinformować, iż dr Maciej Krzywosz został laureatem w konkursie MINIATURA 2 rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowiec z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki otrzymał finansowanie na realizację projektu pt.: "Życie religijne dwudziestowiecznych polskich ludowych wizjonerek w świetle zgromadzonych danych zastanych". Dzięki wsparciu NCN dr Krzywosz przeprowadzi kwerendę źródeł na potrzeby docenionego projektu.

Jak informuje na swojej stronie Narodowe Centrum Nauki, w konkursie MINIATURA 2 laureatami zostało 113 badaczy. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Wyniki konkursu dostępne są pod adresem https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2