Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Wyrobisza. Był dla nas wielkim autorytetem. Współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku. Pierwszy kierownik Zakładu Historii Filii UW w Białymstoku (1969-1973), wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku, od roku 1980 dyrektor Instytutu Historycznego Filii UW w Białymstoku. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i dydaktyk.

Tą drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora.