Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na szkolenie pracownicze
zaplanowane na dzień 4 października 2018 r.,
w godz. 13.00 - 14.30 ogłoszone zostały godziny dziekańskie
(wolne od zajęć dydaktycznych).