Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją dr hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, rektora Uniwersytetu w Białymstoku, 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - z obowiązkiem odpracowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu tym dziekanat oraz czytelnia biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego będą nieczynne.