Zapraszamy na wykład otwarty dr hab. Jana Poleszczuka, prof. UwB pt. "Podlasianin idzie do teatru”, który odbędzie się w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 13.45. w auli C02 Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące raportu „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Badania były realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w ramach programu Obserwatorium Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem diagnozy było:
– przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego;
– wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej;
– ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej;
– zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych.

Więcej informacji o raporcie można znaleźć pod adresem: http://soclab.org.pl/raport-diagnoza-partycypacji-w-kulturze-w-wojewodztwie-podlaskim/