16 października 2017 roku pracownicy i studenci Wydziału Historyczno–Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku złożyli wizytę Pani Profesor Elżbiecie Kaczyńskiej. Celem spotkania było przede wszystkim przejęcie bogatego księgozbioru jaki Pani Profesor postanowiła podarować wydziałowej Bibliotece. Pani profesor w latach 1969-1979 była pracownikiem początkowo Zakładu Historii, a następnie Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Okres współpracy z naszym Instytutem Historii Pani Profesor wspomina szczególnie ciepło, stąd też zrodził się pomysł przekazania księgozbioru. W darze do naszej biblioteki trafiło ponad tysiąc książek, które stanowią cenny zbiór prac zwiany z zainteresowaniami badawczymi donatorki. W skład przekazanego księgozbioru wchodzą prace z dziedziny historii społecznej, gospodarczej, socjologii, antropologii kulturowej czy historii prawa. Ze względu na położenie geograficzne jak i zainteresowania badawcze pracowników i studentów wydziału szczególnie cenne są prace autorstwa Pani Profesor dotyczące szeroko rozumianej historii społeczno – gospodarczej XIX wieku, wymiaru sprawiedliwości, jak również Syberii i losów Polaków tam zesłanych
Pani Profesor niezwykle serdecznie przyjęła nas w swoim mieszkaniu na warszawskim Ursynowie. Obdarowała nie tylko swoim księgozbiorem lecz również ciepłem, serdecznością i … wspomnieniami, które szczególnie mocno zapadły nie tylko w naszej pamięci lecz i sercach.

Pani Profesor - dziękujemy serdecznie !!!