prof. dr hab. Jan Tęgowski, dr Anna Jurczuk oraz dr Krzysztof Buchowski to pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego, którzy znaleźli się w gronie 15 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się podczas posiedzenia Senatu UwB w dn. 25.10.2017 roku.